Tjänster

Tjänster vi erbjuder

Injustering av värmesystem

Vi justerar era värme- och kylsystem, både system med ett och två rör.

Vid behov byter vi även stamventiler och radiatorventiler.

Injustering av ventilation & OVK-besiktning

Det är viktigt att ha rätt luftflöden i ventilationssystemen för att erhålla en bra inomhusmiljö.

Vi byter gammal ventilationsutrustning, bla. ventilationsaggregat och fläktar.

Elenergiutredning

Vi gör en nulägesrapport på hela fastighetens elsystem och ser om det går att sänka de nuvarande fasta kostnaderna.

Läcksökning

Vi utför läcksökning på alla typer av trycksatta system.

Vi arbetar bla. med termografering, korrelationsteknik, larmtrådsmätningar och spårgasteknik.


Radonsanering

En utredningen utförs av företag som godkänts av SSI. Mätningar görs med utplacerade detektorer, i minst två månader under säsongen (oktober-april). Efter färdig mätning skickar vi ett mätvärdesprotokoll.

Rengöring av värme-och kylsystem

Vi erbjuder rengöring av växlare på värme- och kylsystem samt radiatorer.

BJ Droppen AB Ekebydalsvägen 2A 186 33 VALLENTUNA

Copyright © 2020 BJdroppen AB All Rights Reserved